Lâu lâu trở gió cái là y như rằng con nhà em, nó lại bị chảy nước mũi. Chảy mãi rồi đâm ra hắt hơi. Mà mỗi lần như vậy nhìn con thương lắm. Hắt xì kiểu gì mặt mặt đỏ tía tai luôn. Rồi cũng cả hơn tuần mới khỏi được.


Chẳng biết làm sao để những lần trở gió con không bị vậy nữa. Hoặc là có bị thì cũng một hai hôm là khỏi thôi cho con đỡ vất, mình cũng đỡ xót ruột phần nào. :((