Bé nhà mình dùng CottuF có 2 ngày thì khỏi, còn nhiều quá, mình thấy bỏ đi thì phí, mình có thể bảo quản như thế nào để nếu có cần sau thì dùng không ạ?