Thưa chuyên gia, một trong những điều quan trọng nhất cần làm là dạy con biết cách quản lý tiền bạc. Vậy chuyên gia cho biết nên dạy trẻ quản lý tiền từ khi nào và phương pháp quản lý tiền ra sao để có thể giúp trẻ vượt qua được những khó khăn về tài chinh khi đã trưởng thành