tình hình là em đang cần chăm sóc da. xin các mẹ kinh nghiệm 1 sản phẩm chứa tretinoin ok với nơi mua uy tín với ạ