Lúc trước còn ở Việt Nam da e cũng nổi mụn nhỏ li ti và dưới da rất nhiều nhưng e cũng có đi da liễu trị cũng hết . Hiện tại thì e mới qua Mỹ được 2 tháng không biết do thời tiết hay kinh nguyệt không đều nên nổi mụn lại rất nhiều mấy a/c có cách nào giúp e k ạ