Các mẹ ơi giúp em với, em bị chín mé ở chân mấy tháng nay rồi k khỏi. Lá gì đắp cho khỏi bây giờ? Tks các mẹ nhiều :Rose::Rose::Rose: