Chuyện là em U23 rồi cơ mà trước nay không hề bị mụn ý. Không hiểu 3 tháng nay bị sao mà mọc lên kinh khủng ở mặt