Tên: Trần Bảo Khang


Tên gọi ở nhà: Rich


Năm Sinh: Tháng 9/ 2014


Ba mẹ bắt máy những khoảng khắc đáng iu của con..