Không biết năm tới các mẹ có dự định gì to lớn không nhỉ? Hôm vừa rồi trong lúc nói chuyện hàng ngày với nhau, chồng tỏ ý cũng hơi mệt trong việc quản lý kinh doanh, vì vừa phải làm vai trò quản lý vừa làm vai trò người khai thác tìm kiếm mối quan hệ khách hàng để tăng doanh thu cho công ty, chồng mình bảo nếu có thể thì dành thêm thời gian để phụ chồng việc kinh doanh. Thú thực mình cũng hơi ngại, vì không muốn tham gia vào việc kinh doanh của chồng muốn để cho anh em làm việc với nhau thoải mái không có yếu tố "vợ sếp", nhưng thấy chồng như thế cũng không đành lòng... Suy nghĩ rồi mình đã quyết định sẽ phải dành thêm thời gian để phụ chồng việc kinh doanh, nhưng khôgn phải là trực tiếp tới công ty hay tham gia trực tiếp mà mình sẽ dành thời gian của mình và khả năng về IT của mình để mở rộng thêm phần kinh doanh online. Cũng không vì thế mà mình phải bỏ đi công việc mình đang làm. Quan trọng là mình phải có kế hoạch sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Mong sao sang năm mới mọi điều tốt sẽ đến với mình, công việc sẽ phát triển tốt hơn, cuộc sôgns cũng tốt hơn...