Mình mong có một sân chơi mà ở đó trẻ được chơi rất nhiều trò chơi dân gian.


Nếu có thể thì khu trò chơi dân gian đó sẽ trở thành điểm du lịch và giải trí không chỉ cho bé mà cả gia đình luôn ...


Hy vọng.....