Biết cảm ơn và xin lỗi vô cùng quan trọng, ngay từ nhỏ mẹ đã dạy con biết cảm ơn và xin lỗi những người xung quanh. Để luyện cho con thói quen đó, bao giờ mẹ cũng làm gương, ở nhà mặc dù con còn bé nhưng mỗi lần nhận cái gì ở con, mẹ đều nói “ Mẹ xin, mẹ cảm ơn con”. Đối với những người trong nhà cũng “quán triệt” tinh thần như vậy., dần dần đã hằn sâu trong suy nghĩ của con là khi được ai cho cái gì bao giờ con cũng nói cảm ơn.


Việc xin lỗi mẹ cũng làm tương tự, dần dần con đã hình thành được thói quen biết cảm ơn và xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ.


Con gái mẹ giờ đã ngoan thật ngoan, đi đâu ai cho cái gì con cũng vòng tay nói cháu cảm ơn, mẹ để ý có hôm trên ô tô con lỡ giẫm phải chân một cô ngồi bên cạnh, con quay lại và nói xin lỗi làm cô cứ tấm tắc khen con ngoan