Dạy con theo mình phải dạy từ khi con còn bé bởi lúc đó con như tờ giấy trắng, mình vẽ nét gì lên đó thì nó se hằn lại rất lâu, hình thành nhân cách cho con.


Ngay từ khi con còn rất bé, mẹ đã cho làm quen với lao động, bắt đầu từ việc nhỏ nhất đơn giản nhất là giúp mẹ gấp quần áo, lấy cho mẹ cái khăn, cái chổi... Mẹ muốn con được làm quen với lao động để hiểu những vất vả mà ba mẹ đã phải trải qua để kiếm được tiền.


khi con lớn hơn một chút, mẹ cho con tự làm việc nhà tất nhiên là những việc đơn giản phù hợp với sức của con


Khi con làm xong, bao giờ mẹ cũng không quên khen ngợi con, thưởng cho con phần thưởng nho nhỏ...


Giờ thì con gái mình rất chịu khó làm việc ở nhà cũng như ở lớp