Trẻ con thường mải chơi quá và nhất là nhưng ngày nghỉ thường ăn ngủ không đúng giờ, sau mỗi kỳ nghỉ là mẹ lại phải đầu tranh cùng con: khóc lóc mệt ơi là mêt. Mẹ quyết định cho con 1 thời gian biểu nghiêm khắc và cả nhà cùng tuân thủ, vì thời gian biểu của con , mẹ và cả nhà cùng cố gắng theo nó và dân giúp con trở thành thói quen!


Lúc đầu con cũng có những phản ứng tiêu cực, mang tính chống đối nhưng mẹ giải thích cho con rằng nếu trẻ con mà không ăn ngủ đúng giờ và đủ giấc thì cơ thể phát triển không toàn diện, sẽ không lớn được như các bạn. Con hiểu ra và nghe lời bố mẹ ngay.


Và thế là con mẹ đã biết tự giác ăn ngủ đúng giờ rùi!