Con có thói quen nói to, mạnh mồm ghê gớm, tuy nhiên ở nhà không sao, ra nơi công cộng như thế là rất mất lịch sự, Mẹ chỉnh con hàng ngày, ở nhà cả nhà giảm âm lượng và cho con học theo, khi ra ngoài mẹ lại chia sẻ với con cách lịch sự và những ngừoi mình đáng học, nhìn thấy các cô chú rất lichj sự: nói nhẹ nhàng, ăn cũng nhẹ nhàng bé thấy liền học theo, nhiều khi tấm gươgn của cuộc sống lại là nhưng bài học hay mà con dễ học và nhớ nhất. Con gái bây giờ lại quá thỏ thẻ để giống các cô xinh lịch sự kia mới chết chứ, mỗi thủ thách đôi thi lại lại 1 chuyện vui