Ai cũng nghĩ việc con cái thừa hưởng lại tài sản của bố  mẹ là chuyện hoàn toàn bình thường và được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, có 7 trường hợp 'ngoại lệ', tức dù là con cái ruột vẫn không được hưởng thừa kế từ bố mẹ.

Vậy đó là những trường hợp nào? Thông tin đăng tải trên báo Phunutoday mình chia sẻ lại cho mọi người cùng biết nhé!

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế dù là con ruột nhưng nếu rơi vào các trường hợp sau đây sẽ không được hưởng thừa kế nhà, đất và các di sản khác từ cha mẹ, người để lại di sản, bao gồm:

hình ảnh

- Con không có tên trong di chúc thừa kế

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nếu cha, mẹ không để lại di chúc, con cái sẽ được hưởng di sản của cha mẹ theo quy định tại Điều 650 và 651 Bộ luật Dân sự 2015.

Vậy nhưng, trong trường hợp cha mẹ, người để lại di sản có di chúc nhưng trong di chúc không đề cập đến việc để lại tài sản cho con, thì người con sẽ không được hưởng thừa kế nhà đất hay bất kỳ tài sản nào theo nội dung di chúc.

- Người bị k.ế.t á.n về hành vi cố ý xâm phạm t.í.nh m.ạ.ng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, h.à.n.h h.ạ người để lại di sản, x.â.m ph.ạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

hình ảnh

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị k.ế.t á.n về hành vi cố ý xâm phạm sự sống của người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên: Trong trường hợp cha mẹ, người để lại di sản biết con có những hành vi nêu trên nhưng vẫn để lại di sản cho họ thì họ vẫn được hưởng di sản theo di chúc.

hình ảnh

- Con bị truất quyền thừa kế

Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người lập di chúc có quyền sau đây:

+ Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

+ Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

+ Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

+ Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Trong trường hợp người thừa kế có đủ điều kiện thừa kế nhưng người để lại di sản truất quyền thừa kế ngay trong di chúc thì người thừa kế sẽ không được hưởng di sản thừa kế.

- Con không còn sống vào thời điểm thừa kế

Căn cứ Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản đã mất. Như vậy, nếu tại thời điểm mở thừa kế của cha mẹ, con đã mất hoặc chưa thành thai thì sẽ không được hưởng thừa kế.

hình ảnh

Pháp luật quy định về việc con cái thừa kế tài sản khi không có di chúc

Theo Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc đã mất; Người được hưởng trong di chúc từ chối nhận

Pháp luật cũng quy định chia thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản bao gồm:

- Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

- Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

- Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trong những trường hợp di sản thừa kế được chia theo pháp luật như trên, con cái có được hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ. Để tiến hành chia thừa kế cần xác định hàng thừa kế theo pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015.

Theo đó, con được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Và theo nguyên tắc ưu tiên hàng thừa kế thứ nhất quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 thì con cái được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật từ cha mẹ. Phần di sản được hưởng bằng với suất của những người thừa kế cùng hàng thừa kế khác.