Đây là thông tin chính thức đã được đăng tải trên báo chí chính thống và nhiều phương tiện truyền thông khác. Nhiều người đang thắc mắc tại sao lại có những cán bộ, viên chức nghỉ hưu ở tuổi 66 mà không phải sớm  hơn. Mình xin giải thích lí do trong bài viết dưới đây cho mọi người được rõ nhé!

Theo luật quy đinh, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Như vậy, từ năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Tuy nhiên, có những trường hợp cán bộ, viên chức được phép nghỉ hưu cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định.

hình ảnh

Viên chức có chuyên môn cao có thể làm việc đến 66 tuổi mới nghỉ hưu, ảnh: DSD

Thứ nhất, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Tại các đơn vị sự nghiệp công lập cần nhân sự có chuyên môn cao được tạo điều kiện để giữ lại những nhân sự lớn tuổi, trình độ cao.

Do đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP cho phép áp dụng quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

hình ảnh

Quy định về viên chức được làm việc đến 66 tuổi trong năm 2024, ảnh: DT

Theo nghị định trên, viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định về tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu đơn vị mà viên chức này công tác có nhu cầu. Đồng thời, viên chức phải đảm bảo có đủ sức khỏe; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Quy định này chỉ được áp dụng với 4 nhóm viên chức cụ thể được quy định tại Điều 2 Nghị định số 50/2022/NĐ-CP.

hình ảnh

Tuổi về hưu từ năm 2021 đã có quy định mới, ảnh: DSD

Năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Như vậy, trong năm 2024, những viên chức thuộc diện được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định có thể làm việc đến năm 66 tuổi (đối với lao động nam) và 61 tuổi 4 tháng (đối với lao động nữ).

Trong thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Thứ hai, cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài viên chức có trình độ chuyên môn cao, các cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn theo quy định tại Nghị định số 83/2022/NĐ-CP. Quy định này được áp dụng cho 2 nhóm cán bộ, công chức.

hình ảnh

Quy định về cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn bình thường, ảnh: DSD

Đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm 1, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi. Đồng thời, những cán bộ, công chức trên khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm 2, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

hình ảnh

Lương hưu của mỗi người sẽ khác nhau dựa trên nhiều yếu tố để tính toán, ảnh: DSD

Hướng dẫn cách tính lương hưu năm 2024 đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó bao gồm:

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

- Đối với nam: Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

- Đối với nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp NLĐ chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu thực hiện theo điểm