Đang là dịp cuối năm, mọi người đều bận rộn công việc chuẩn bị sắm sửa cho Tết Nguyên đán nhưng có lẽ ai cũng phải 'dừng lại vài phút' để tận hưởng tin vui này.

Vậy là chính thức hội đồng tiền lương quốc gia vừa khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2024.

Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1-7-2024, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

hình ảnh

Cụ thể, đề xuất tăng lương của hội đồng tiền lương quốc gia như sau:

- Mức tăng được hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng khoảng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy theo từng vùng

- Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng)

- Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)

- Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng)

- Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Đối với lương tối thiểu giờ, hội đồng cũng thống nhất tăng tương ứng 6%, tương ứng tăng 16.600 đồng - 23.800 đồng so với quy định hiện hành.

hình ảnh

Theo Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết, giữa năm 2023, đơn vị đã nhóm họp các thành viên để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này hội đồng chưa thể đánh giá giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế - xã hội thời gian tiếp theo.

Thêm vào đó, hội đồng cũng nhận thấy thời điểm trên chưa hội đủ các căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất phương án điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024.

Đến cuối năm 2023, hội đồng đã nhận diện được tình hình kinh tế - xã hội năm 2023. Cụ thể, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu, lạm phát cơ bản được kiểm soát, tốc độ tăng GDP quý sau cao hơn quý trước, tuy nhiên mức tăng GDP và năng suất lao động không đạt được như kỳ vọng.

Thị trường lao động trong nước duy trì đà phục hồi, lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững. Tiền lương, thu nhập của người lao động có sự tăng trưởng nhưng mức tăng chậm, trong đó cập nhật theo CPI năm 2023, mức lương tối thiểu hiện hành vẫn bảo đảm được mức sống tối thiểu tính đến hết năm 2023.

hình ảnh

Ngoài ra, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước có xu hướng tốt hơn khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (bình quân 18,3 nghìn doanh nghiệp/tháng), cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (bình quân 14,4 nghìn doanh nghiệp/tháng). Khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý sau tăng so với quý trước; đơn đặt hàng, bao gồm cả đơn hàng xuất khẩu ổn định hơn và tăng trở lại.

Trên cơ sở phân tích đó, 100% thành viên hội đồng tiền lương quốc gia đồng ý với mức tăng và thời điểm tăng như đề cập ở trên.

Mức lương tối thiểu vùng là gì, lương tối thiểu vùng đang được áp dụng hiện nay là bao nhiêu

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông thường, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh 1 năm/1 lần.

hình ảnh

Có thể hiểu lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất để người sử dụng lao động trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quyết định cụ thể việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Do vậy, mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng vẫn được giữ nguyên theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

hình ảnh

- Về mức lương tối thiểu theo giờ:

+ Vùng I: 22.500 đồng/giờ;

+ Vùng II: 20.000 đồng/giờ;

+ Vùng III: 17.500 đồng/giờ;

+ Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

- Về mức lương tối thiểu theo tháng:

+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Mong rằng sau khi được Chính phủ thông qua đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, cuộc sống của người lao động sẽ được cải thiện!