Mẹ tôi năm nay 52 tuổi. Do tình  hình sức khỏe, mẹ muốn nghỉ hưu trước tuổi nhưng không biết chế độ lương với trường hợp này sẽ như thế nào.

Tôi đã tìm hiểu cho mẹ và biết được rằng có 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương. Tôi chia sẻ ở đây cho mọi người cùng biết nhé!

hình ảnh

5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng lương như bình thường mà không bị trừ 2% cho mỗi năm

Theo quy định hiện hành, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 61 tuổi đối với nam, 56 tuổi 4 tháng đối với nữ sẽ được hưởng lương hưu. Hầu hết những trường hợp nghỉ trước độ tuổi này sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng với mức 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Ngoại trừ 05 trường hợp sau khi nghỉ trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương hưu:

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 - 55 tuổi đối với nam, đủ 45 - 50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (khoản 1, khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP).

hình ảnh

+ Lao động nam từ đủ 55 - 60 tuổi, nữ từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (điểm d khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội).

+ Người lao động từ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (điểm c khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội).

hình ảnh

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55 - 60 tuổi đối với nam, đủ 50 - 55 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (khoản 2, khoản 4 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP).

Chú ý: Nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được hưởng lương hưu tính theo số năm đã đóng BHXH của mình mà không bị trừ tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi.

hình ảnh

Công thức tính lương hưu như thế nào

Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”.

Đối chiếu các điều luật trên, trường hợp bạn muốn nghỉ hưu trước tuổi 5 năm thì phải đáp ứng các điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo các quy định trên thì phần trăm lương hưu của bạn được tính như sau:

hình ảnh

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 20 năm

- 15 năm đầu được tính bằng 45%.

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 20 là 5 năm, tính thêm: 5 x 2% = 10%.

- Tỉ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ hưu đúng tuổi là: 45% + 10% = 55%.

- Tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là: 5 x 2% = 10%.

- Mức tỉ lệ hưởng phần trăm lương hưu hàng tháng của bạn khi nghỉ hưu trước tuổi là: 55% - 10% = 45%.

Nếu mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 6.530.000 đồng thì mức lương hưu hàng tháng của bạn là 6.530.000 x 45% = 2.938.500 đồng.