Tháng 7 rồi, nổi đau trong tim tôi vẫn còn âm ỉ . Dù cho chồng tôi hết mực thương yêu, tôi vẫn không có niềm vui trọn vẹn . Tôi bắt đầu quen dần với những tháng ngày về chiều cuối đời, và rất sợ hải khi một ngày nào đó tôi chỉ còn lại có một mình . Các chuyến đi xa đã không còn có ý nghĩa gì nữa hết . Hiện tại , tôi có quá nhiều thời gian trống . Muốn đi nơi nào mà chẳng được . Vậy mà không thể cất bước ra đi . Vì sợ rằng nếu như tôi đi, đêm hôm khuya, tắt lửa tối trời, chồng tôi rủi phát bệnh sẽ không có ai bên cạnh . Và rồi tôi tự hỏi mình, nếu ra đi như thế, tôi có thật sự vui vẻ hay không . Câu trả lời chắc là không rồi đó . Vì tôi vẫn có những sự sợ hãi, đeo đuổi, giấc ngủ vẫn tràn đầy các cơn mơ dữ . Khi đó, đâu có chồng tôi bên cạnh ôm tôi dỗ dành . Vậy là tôi không thể đi .
Khi con người mất rồi niềm tin sống , thì không còn gì có thể làm cho họ vui vẻ được . Với tôi, cuộc sống bây giờ là vô vị . Tôi chỉ muốn thời gian qua nhanh để trả xong nợ của một kiếp người .