12 năm tôi và anh, con số không nhỏ, trái tim và lý trí, tôn trọng và phũ phàng, có hết, song chúng tôi vẫn tiếp tục, kéo dài và triền miên 12 năm. Tôi luôn hỏi tại sao, tại sao.