các mẹ có biết dịch vụ đánh ghen nào ở ngoài Bắc k?


Mách em với ạ


em muốn xử lý nhẹ nhàng mà k phải động tay vào


em cảm ơn