Đã là con người, không ai không có bạn. Bạn mẫu giáo, bạn tiểu học, bạn trung học, bạn đại học, bạn cùng cơ quan, bạn làm ăn… và cả vợ hoặc chồng đều phải dành một khoảng trời riêng cho những mối quan hệ bạn bè.

Có bà vợ cằn nhằn với chồng: “Anh quá nhiều bạn bè, mà có phải bạn thân đâu, toàn những ông mới quen thôi, vậy mà đã lôi nhau ra quán nhậu nhẹt…”. Trong trường hợp này, người vợ đã không hiểu chồng. Cụm từ “con chấy cắn đôi” là của phụ nữ và chỉ phụ nữ mới có tình bạn như thế. Đàn ông không quên bạn cũ nhưng cũng rất chú trọng bạn mới. Hôm qua chưa là bạn, thậm chí chưa hề biết nhau nhưng hôm nay có việc phải làm ăn với nhau thế là thành bạn bè. Đó là sự khác nhau về tình bạn giữa hai giới và sự khác nhau đó nhiều khi gây nên xung đột nếu cả hai không biết điều chỉnh.