Biết là sẽ không đến được với nhau trọn vẹn.


Biết là không thể cùng nhau đi chung trên một con đường.


Biết là không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà.


Biết là còn yêu nhau nhưng không thể chấp nhận một cuộc sống như thế này được.


Biết, biết và biết ...


Dừng lại và trở về


Nhưng sao lòng rất đau, nỗi nhớ tràn ngập, trống vắng, chông chênh quá.