Vài tháng sau khi chồng tôi qua đời, bà nói tôi không đăng ký kết hôn nên không phải là vợ hợp pháp, phải ra khỏi nhà.


Tôi và chồng chung sống với nhau từ năm 1980 nhưng không đăng ký kết hôn, cùng tích cóp mua được căn nhà. Tôi sống chung với mẹ chồng, do không hợp nhau nên thường xuyên mâu thuẫn.


Chồng tôi mới qua đời, bà nói tôi không phải là vợ hợp pháp nên không có quyền ở trong căn nhà này.


Tôi xin hỏi, mẹ chồng tôi nói thế có đúng không?