Đau lắm các mẹ à. Hôm nay chồng mình cùng người tình tay trong tay đi chơi mà lòng mình như bị ai chặt ra từng khúc vậy. mình biết thế nhưng mình không có quyền gì cản ngăn chỉ biết ở nhà ôm nổi đau và tưởng tượng cảnh chồng và người tình ....buồn quá các mẹ ạ. mình phải làm gì?