Có anh chị nào đang ở sài gòn mà có nhu cầu học anh văn giao tiếp không? cho em tham gia nhóm học chung với nè. Đi làm bao lâu rồi thấy không có anh văn bị hạn chế quá nhiều cơ hội nên nay quyết tâm đi học.