mình không biết nói thế nào nhưng cuộc sống hiện tại mình đang vào ngõ cụt... mình muốn bắt đầu lại cuộc sống mới ở nơi mình hay đến mỗi khi vui buồn, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng ở tuổi 31 cùng với đứa con thơ ngây liệu không biết mình có làm nổi không. mình cần sự giúp đỡ về tinh thần ở mẹ nào sống ở đây.