Các mẹ cao kiến ơi, nhờ các mẹ chỉ giúp cách nào để dụ chồng cai thuốc lá ?


Về cơ bản vợ chồng nhà em rất hòa hợp về mọi việc nhưng nếu cãi nhau thì chỉ liên quan đến vấn đề náy ( cao điểm là đã có lúc không nhìn mặt nhau 3 tuần liền).


Phụ nữ chúng mình chỉ vì thương và lo cho chồng sao các ông ấy không chịu hiểu nhỉ ?