hình ảnh
Hôn nhân có phải là mồ chôn của tình yêu như chị em đạo lý hay nói không ạ?