Đến giờ phút này thì em cảm thấy rất bình tĩnh. Không còn phải khóc lóc hay làm um chuyện lên ngay khi phát hiện ra nữa. Quá nhiều lần để em cảm thấy giờ mình chai sạn rồi. Em đang mang thai bé thứ 2 được 7 tháng


Mọi người sẽ giải quyết thế nào ạ? Tiếp tục hay chấm dứt. Xin chia sẻ và cho em lời khuyên. Cám ơn mọi người...