xã em từ 12 ngày nay không thèm đụng đến em , chẳnng hiểu sao, tối nào cũng ôm máy tính mà tranh đấu, đánh đấm gì đó trong VLTK !


chán quá các mẹ, em cứ nằm chờ chán rồi ngủ luôn thôi !