Trên dặm đường muôn sắc màu. Ánh nắng trải dài trên mái nhà, nhảy múa trên cành cây gạo, trượt dài theo bóng nắng, chen qua dòng người hối hả.

 Chạm nhẹ khi ghé sang đường, đung đưa khẽ đùa trong dòng mưa cuối chiều …

 Niềm vui ngọt ngào và chứa cả những nghĩ suy. Chạm vào nhau như thêm chút gia vị cho cuộc sống. Ít ỏi dòng nước ấm áp len vào tâm hồn.  Đôi dòng trải nghiệm cuộc sống là sẻ chia là đồng cảm... cảm xúc vây lấy như thể thứ hương vị chảy  vào mạch. Đã thực lâu tâm hồn như được tắm nắng. 

Khờ dại, giản đơn, lẻ loi mỉm cười để mặt ngược trôi. Mát dịu trời đổ mưa, rơi vương vãi. Buâng quơ lại không muốn tỉnh giấc, cho cảm xúc ..

Ngược chiều gió, cho cỏ hoá thành  hoa. Lặng yên, lắng lòng chỉ nốt trầm. Và biết điều phía trước, dừng lại thôi để rẽ bước tìm ánh sáng.


Sẽ không bên cạnh đơn lẻ thêm đoạn đường...

Cảm ơn cánh nắng nhạt bên đời ...

Thulily