AI đi trước cho em xin chút kinh nghiệm về chuyện hôn nhân được không ạ