Mình thấy có mấy cô bạn làm cùng công ty, năm nay cũng ngấp nghé u30 rồi. Ngày xưa lúc vào làm chúng nó mới 24,25 thấy tuyên bố hùng hồn lắm, phải yêu và cưới anh đẹp trai, cao hơn mình, có nhà cửa đàng hoàng. Đến năm nay thấy hạ tiêu chí xuống " chỉ cần anh là thằg đàn ông". Thiết nghĩ vợ chồng là duyên số, cứ phù hợp là được sao phải tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia nhỉ?

Loading interface...