Em có bà cô bị chó to cắn, sau 7 ngày thì chó chết, nhưng lại chủ quan không đi tiêm phòng, nay đã được 80 ngày mới nói ra, mọi người nói ra nói vào thì suy sụp lắm vì cứ nghĩ mình sắp chết rồi. Thực sự em cũng hy vọng là không phải chó dại. giờ tiêm phòng thì không có tác dụng gì nữa rồi. Các mẹ có biết có ông lang nào thử chó dại cắn không? chỉ giúp em với. Em cảm ơn nhiều