Đây là em gái mình, bị mẹ mắng vì tội quên cho đứa "con guộc" của mẹ ăn, để ẻm đói rồi ẻm chạy lên "méc" mẹ. Em gái mình ấm ức khóc, lấy hạt bỏ ra tay và miễn cưỡng mời ẻm mèo ăn....

Đứa con guộc dễ gì ăn kiểu bố thí đó, mặt ẻm kiểu "Ủa, cho người ta ăn mà khóc bù lu bù loa như oan ức lắm, rồi không cho ra đĩa thì ai nuốt nổi má. Có tin tui lên méc mẹ nữa hong"...

Nhìn bộ dạng 2 đứa mắc cười quá à

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh* Không thèm*

hình ảnh

Cre: Lâm Mỹ Phương