Có bạn nào đi tiệc ở PAK chưa, cho mình 1 số cmt với. Sau khi đi 1 số nơi thì có nơi vượt quá ngân sách, có nơi vừa, trong đó có PAK: vị trí đẹp, thuận lợi (mình bên q7). Hôm mình có đi xem sảnh, thì sảnh 25 bàn của mình ở lầu 7, nội thất có vẻ đẹp - màu xanh thoáng, mát. Tuy nhiên mình chưa đi tiệc bên này bao giờ nên không biết phục vụ, chất lượng thức ăn ntn. hic.