Cô dâu ở miền Nam trong ngày cưới mang áo dài gấm, mang quần lĩnh đen, và giày thêu. Tóc được chảy lật, búi bà vòng phía sau đầu. Trên đầu thường được gài bằng trâm vàng, hoặc lượt bánh lại bằng vàng, bạc, cổ thì được đeo trang sức bằng chuỗi hột vàng.

hình ảnh