Khi nhà trai mang các mâm lễ vật đến, toàn bộ gia đình nhà gái sẽ ra tiếp đón và chào hỏi. Lúc này, dàn bê tráp nhà trai sẽ bưng lễ vật ra để trao cho nhà gái. Nhà gái sẽ phải chuẩn bị sẵn người nhận tráp khi nhà trai đưa đến.

Sau đó, nhà gái sẽ đón tiếp nhà trai ngồi vào bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này, nhà trai sẽ là người phát biểu trước, ngỏ lời muốn được nhà gái đồng ý nhận lễ vật. Sau đó, nhà gái sẽ trả lời lại cho nhà trai xem mình có đồng ý hay không. Cuối cùng cả hai nhà sẽ dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi sắp cưới. Thông thường, lễ ăn hỏi sẽ chỉ kéo dài trong nửa tiếng. Do đó, hai bên gia đình cần phát biểu trong lễ ăn hỏi một cách xúc tích, ngắn gọn nhưng phải đủ ý.