Tráp xin dâu sẽ do mẹ chồng trao cho mẹ vợ trước mặt quan khách của hai bên gia đình. Và được trao tại nhà gái trong lúc đón dâu.với ý nghĩa là xin được đưa con gái bên này về làm dâu trong gia đình mình