Đã từ bao giờ mà phụ nữ chúng tôi là trở thành một vấn đề để các đám đàn ông đem ra bàn tán như vậy. Không chỉ là những người đàn ông đem phụ nữ chúng tôi đã bàn tán mà thậm chí còn có những người phụ nữ đem những người phụ nữ khác ra để mà bàn tán xôn xao, và đánh giá họ một cách thậm tệ. Cho dù họ có là gì đi chăng nữa, họ có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cuộc sống của mình, ngưng phán xét người khác dù bất cứ nơi nào. Có nhiều người trên đời này rất là ngộ, khi phán xét về người ta thì rất là vui mừng, rất là hớn hở miệng thì lúc nào cũng luôn nói xấu bị đặt về người ta, nhưng khi ai đó nói những điều không phải với mình thì lại làm quá lên, nhảy dựng lên không biết để làm gì.

Phán xét người ta được nhưng đến khi người ta phán xét lại mình thì giống như con mồi bị tóm dính đuôi vậy. Nếu biết là sẽ có ngày như vậy, thì đừng bao giờ phán xét người ta để làm gì. Mà chúng ta thường thấy nhất là những người phụ nữ hay bị đem ra để làm chủ đề bàn tán cho tất cả mọi người. Tôi không hiểu tại sao mà lúc nào cũng phải là phụ nữ, còn đàn ông thì sao chứ đàn ông người ta chỉ đem ra bàn tán lúc mà người đàn ông đó tệ bạc nhất, người đàn ông đó xấu xa nhất mà thôi. Còn những người phụ nữ thì người ta không màng đến bất kỳ lý do gì, cho dù bạn đẹp, hay bạn xấu hay bạn có tài hay là bạn có những cử chỉ hành động gì đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bàn tán bởi những lời nói cay độc của tất cả mọi người xung quanh. Chẳng lẽ phụ nữ sinh ra trên cuộc đời này là phải chịu những cái lời cay nghiệt, sống trong cái sự bất công như vậy hay sao.

Thời đại nào rồi mà phụ nữ phải chịu những cái thiệt thòi đó nữa, chúng ta đều là con người đều bình đẳng như nhau vậy tại sao cứ chỉ đem những người phụ nữ ra để bàn tán, đó là thú vui của tất cả mọi người ạ. Đem người khác ra sôi mói bạn bán như vậy thì có được ít lợi gì hay không. Cho nên là đừng bao giờ đem người phụ nữ ra để làm trò cười nữa, khi làm như vậy thì người ta sẽ đánh giá bạn là một người có nhân phẩm rất kém.