Một người đàn ông trẻ con - tưởng chín nhưng còn xanh chát...

Tiếc cho anh - người đàn ông ở tuổi 30, vội vàng thể hiện yêu đương khi người ta chê anh lấy vợ không bằng người khác - để cho thế gian thấy rằng cuối cùng anh chỉ thoả mãn cho những cảm xúc cá nhân, giữ lại chút sĩ diện hão, sống theo bản năng háo thắng mà chẳng có sự đàn ông nào cả".