Người ta hay cứ bảo rằng ở hiền thì gặp lành nhưng những gì bản thân mình đã trải qua mình lại thấy nó đôi khi lại chẳng đúng. Bản thân mình thấy rằng là đàn bà thì sống không cần quá hiểu chuyện, bởi vì càng hiểu chuyện thì chỉ thiệt thòi cho bản thân mình mà thôi, Bởi vì mình sống luôn suy nghĩ cho họ nhưng họ lại không hề nghĩ đến cảm nhận và suy nghĩ của mình.

Đàn Bà, Chân Dung Phụ Nữ, Đầu, Nỗi Buồn


Có những người họ sẵn sàng làm tổn thương và chà đạp lên sự hiểu chuyện ấy của mình. Thế nên ai tốt với mình thì mình đối xử lại thật tốt với họ chứ đừng có mà với ai cũng thể hiện mình là người hiểu chuyện. Không phải ai cũng có thể hiểu chuyện được như mình, có những người họ sống mà ngay cả biết điều cũng không biết là hiểu rồi đấy. Chúng ta dễ dàng nhân nhượng với người ta, dễ dàng tha thứ với những lỗi lầm của họ và vì thế họ được nước mà lần tới. Rồi khi chúng ta gặp khó khăn, họ cứ nghĩ rằng bạn sẽ vượt qua được vì bạn rất kiên cường, vì bạn hiểu chuyện mà không làm phiền đến người ta.


Muốn hiểu chuyện và đối xử tốt với những người khác thì hãy hiểu chuyện với chính bản thân mình trước, đối xử thật tốt bởi vì bản thân mình mới là người cần được yêu thương và trân trọng.