Cách tính tuổi vợ chồng để sinh con trai của Kênh Youtube Bác Sỹ Thảo chuyên hướng dẫn cách sinh con trai, con gái theo ý muốn. 

 - Lấy số tuổi của hai vợ chồng cộng lại với nhau ( tuổi âm lịch) Ví dụ: chồng tuổi 30, vợ tuổi 26   Suy ra 30 +26 = 56 - Nếu tổng  lớn hơn 40 thì đem trừ 40, trừ đến khi nào có kết quả nhỏ hơn 40 (nếu tổng nhỏ hơn 40 thì không thực hiện bước này) 

 Ví dụ: kết quả 56, ta lấy 56 - 40 = 16 - Lấy kết quả đó trừ đi 9, rồi lại trừ 8 rồi tiếp tục trừ cho 9… lặp lại như thế cho đến khi được hiệu là số nhỏ hơn hoặc bằng 8, 9 thì dừng. Ví dụ: 16 - 9 = 7 (dừng lại, không phải trừ nữa) Kết quả cuối cùng: - Nếu kết quả cuối cùng là chẵn: Bạn có bầu trong năm và sinh cùng năm đó thì sẽ có bé trai. Ngược lại, muốn sinh bé gái thì có bầu năm trước, sinh trong năm. - Nếu kết quả cuối cùng là lẻ: Bạn có bầu trong năm và sinh trong năm thì sẽ có bé gái. Ngược lại nếu có bầu năm ngoái và sinh trong năm thì sẽ có bé trai.