hiện tại e đang ở và làm việc tại bình dương

e sn89 và đang là mẹ đơn thân, bé em năm nay dc 6 tuổi

e muốn nhận mang thai hộ ạ