Kể cho các bạn nghe về đứa cháu của mình, bé được 18 tháng, cái gì cũng biết, câu cú nói đâu ra đấy, nói 3-4 từ, còn hát theo mẹ nữa…

Riêng bản thân mình mình thấy bé lanh lợi và hiểu biết sớm. Ấy thế mà chả thấy ai khen câu nào, cứ lôi cái cân ra nói chuyện là làm thao! Đơn giản là vì đứa cháu của mình trộm vía con khỏe, con ngoan nhưng cân nặng thì hơi bị nhẹ so với các bạn cùng lứa tuổi.

Thậm chí có lúc mình thấy em mình còn phải khai man cân nặng của Con Để đỡ nghe những lời giáo huấn và chỉ đạo nên cho con ăn gì với uống gì! 

Thật chứ, con mình không lo đi mà cứ đi lo chuyện nhà người ta hà! Mắc mệt!