Các con đang thuộc nhóm nào?


1- Nhóm thiếu tập trung: cứ ngồi học 1 lúc là bỏ đi


2- Nhóm học chậm: phải học đi học lại nhiều lần mới thuộc bài


3- Nhóm học giỏi: cần có sân chơi thử thách hơn


Mỗi nhóm có phương pháp học tập khác nhau. Các chuyên gia sẽ giúp đỡ bố mẹ và các con


 Gõ lớp con đang học và thuộc nhóm nào? 

hình ảnh