Jenny Huỳnh khóc vì đậu Stanford -Phụ huynh VN khóc vì con rớt trường chuyên HN -Ams!