mình đang mong có con wa mà sao con vẫn chưa đến với mình nữa các mẹ ah