Tween - cái từ mà báo chí ngày nay gọi cái tuổi dở dở ương ương của con 10 - 14. Lớn hơn chút nữa thì đã làn teen rồi.


Tuổi tween, dở dở ương ương, nửa bé nửa lớn, có biết bao vấn đề, phải không con?


Mẹ mở topic này để viết cho con. Và cũng mong các bác, các cô, các chú vào chia sẻ với mẹ cháu kinh nghiệm dạy con ở cái tuổi dở dở ương ương này